امنیت اطلاعات

امروزه با گسترش فناوری اطلاعات در زندگی بشر و وابستگی هرچه بیشتر آن به کسب و کار؛ محافظت از اطلاعات، به منزله شاهرگ حیاتی یک صنعت مدرن محسوب می گردد.
اطلاعات بعنوان یکی از باارزشترین و حساسترین داراییهای سازمان بوده و دستیابی به آن و عرضه بموقع و مناسب اطلاعات مورد نیاز، همواره دارای نقش محوری و سرنوشت ساز می باشد. حفظ و نگهداری اطلاعات شرط لازم برای تداوم فرآیند کسب و کار بنگاههای اقتصادی می باشد.
دسترسی غیرمجاز و رخنه به اطلاعات روی دیسک ها ، کامپیوترها و استفاده غیرمجاز از آنها تبدیل به معضل شده است و این دسترسی توسط کارمندان یک سازمان،کاربران اینترنت و یا توسط عوامل دیگر صورت می گیرند لذا سازمان ها و شرکت ها ناگزیر به دنبال پیاده سازی موارد امنیتی می باشند. برای پیاده سازی امنیت تنها توجه به مسائل تکنیکی کافی نیست بلکه ایجاد سیاستهای کنترلی و استاندارد کردن آن و همچنین ایجاد روالهای صحیح، درصد امنیت اطلاعات را بالا خواهد برد و همین امر بکارگیری سیستمهای، مدیریت امنیت اطلاعات را الزامی کرده است.

در اهمیت مسالۀ امنیت اطلاعات باید به این نکته توجه داشت که:

  • آمارهای بین‌المللی، به طور متوسط در هر ۵ ثانیه، یک وب‌سایت هک می‌شود و مدیران وب‌سایت‌های سازمانی همواره باید این پرسش را همراه خود داشته باشند که اگر وب سایت آنها پنج ثانیه بعد مورد حمله اینترنتی قرار گرفت، واکنش و آمادگی آنها چه اندازه خواهد بود?
  • آمار بحران‌های امنیتی در اینترنت طی یک دهه گذشته رشد فزاینده‌ای داشته ودر طی سال‌های گذشته، تعداد ابزارهای نفوذ به حریم‌های اطلاعاتی افزایش پیدا کرده است و به تناسب با رشد این ابزارها، دانش کمتری نیز برای این نفوذ مورد نیاز است.
  • بسیاری از سازمان‌ها علیرغم پرداختن به امنیت، از سطح امنیتی پایینی برخوردار هستند و موانع و تصورات غلطی همچون نگاه ابزارمحور و حداکثری به امنیت، انجام پروژه‌های مقطعی و کوتاه‌مدت در زمینه امنیت و عدم استفاده از متخصصین در این حوزه وجود دارد.
Sorry this doesn't look like a WHMCS site at [http://shomalgan.net/clients/] Make sure your WHMCS Integration settings are pointing to the correct URL and that the WHMCS site is set for the Portal template in Setup | General.
Sorry this doesn't look like a WHMCS site at [http://shomalgan.net/clients/] Make sure your WHMCS Integration settings are pointing to the correct URL and that the WHMCS site is set for the Portal template in Setup | General.
.

1392 © تمامی حقوق برای شرکت شمالگان داده افزار به شماره ثبت 2000 محفوظ است