از ایده تا اجرا

مارک تواین: «رمز پیش افتادن، شروع کردن است و رمز شروع کردن این است که کارهای پیچیده را به وظایف قابل کنترل کوچک‌تر تقسیم کرده و سپس از اولین آنها شروع کرد.»

امروزه فرایند تولید یک نرم افزار به مراتب پیچیده تر از آن است که به محض پیدایش یک نیاز، به برآورده کردن آن بپردازیم، ریسک ها، بحران ها و تهدید های داخلی و خارجی در یک سازمان از یک سو، و دشواری های تصمیم گیری و نیاز سنجی و ….  از سویی دیگر موجب شده اند تا فرایند تولید یک نرم افزار یا وب سایت مسیری پر فراز و نشیب را طی کند.

هزارگان در نظر دارد با بهره گیری از دانش و تخصص خود، و با اتکا به تجربه ۱۰ ساله شرکت از دشواری های تولید یک وبسایت کارامد و بروز، این امکان را فراهم کند که از مرحلۀ ایده تا مرحلۀ اجرا در کنار مدیران سازمان ها و نهاد ها و مسئولین مربوطه باشد تا با بهره گیری از اتاق فکر خود، تمامی مراحل نیاز سنجی، ایده یابی، برنامه ریزی، پیاده سازی، تست و اجرا را در کنار سازمان باشد تا در بهترین زمان و با منطقی ترین هزینه سازمان را در رساندن به نتیجۀ مطلوب یاری کند.

Sorry this doesn't look like a WHMCS site at [http://shomalgan.net/clients/] Make sure your WHMCS Integration settings are pointing to the correct URL and that the WHMCS site is set for the Portal template in Setup | General.
Sorry this doesn't look like a WHMCS site at [http://shomalgan.net/clients/] Make sure your WHMCS Integration settings are pointing to the correct URL and that the WHMCS site is set for the Portal template in Setup | General.
.

1392 © تمامی حقوق برای شرکت شمالگان داده افزار به شماره ثبت 2000 محفوظ است